Durukan İnşaat
DURUKAN İNŞAAT

İK Politikası

Biz Durukan olarak başarımızın, ihtiyaç duyulan her yerde ve her zamanda dinamik, çok yönlü ve hareketli ekipler kurabilme yeteneğimize bağlı olduğuna inanıyoruz. Birbirimize saygı duyuyoruz ve farklı özgeçmişlerden, deneyimlerden ve görüşlerden gelen çeşitliliğimize değer veriyoruz.

Çalıştığımız her yerde insan haklarına saygı göstermeye bağlılığımız, çalışma kültürümüz ve operasyonel yönetim sistemimiz içerisinde şekillendirilmiştir. İnsan haklarını korumanın ve sağlamanın devletlerin asli görevi olduğuna inanmamıza rağmen, insan haklarına saygı göstermek gibi bir sorumluluğumuz olduğunun ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde pozitif bir rol oynayabileceğimizin bilincindeyiz.

DURUKAN İNŞAAT

İK İlkeler

 • Şirketimizin stratejik hedeflerini ve ilgilerini daha ileriye taşımak.

 • Karşılıklı güven ve saygının hüküm sürdüğü, bütün çalışanların kendilerini değerli ve sözleri dinlenir hissettikleri ve misyonumuzun tamamlanması bakımından en iyi çabaları ile katkıda bulunabilecekleri bir çalışma ortamı kültürünü sürdürmek.

 • Pozisyon için en iyi özelliklere sahip bireyleri istihdam etmek. Irk, dil, din, cinsiyet veya fiziksel engellere bakılmaksızın kalifiye adayların hepsine eşit imkânlar sağlamak.

 • Gerçekleştirilen fonksiyonlarla ilgili kanunlar ve düzenlemelerin farkında olmak ve bunlara uymak.

 • Her kademedeki çalışanların moralve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,

 • Personelin tüm özlük haklarınıkorumak ve geliştirmek.

Durukan İnşaat
Durukan İnşaat
DURUKAN İNŞAAT

Kariyer Planlama

Şirketimiz; sürdürülebilir, istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktadır.

 • Özgüven, inisiyatif ve takım ruhuyla aşama kaydedebilecek,

 • Farklı kültürlerle işbirliği içinde çalışmaya açık,

 • Etkin dinleyen, katkıda bulunan, liderlik ve motivasyon yeteneğine sahip,

 • Bireysel farklılıklara anlayışlı ve saygılı bir biçimde işbirliği yapabilen,

 • Olağanüstü kişilerarası beceriler sergileyerek başkalarıyla uyum içinde çalışan ve sorumluluk üstlenebilen,

 • Kişilerle iyi iletişim kurabilen,

Ekip arkadaşlarıyla çalışmak isteriz. Kariyer fırsatlarımızdan yararlanmak istiyorsanız; CV'nizi .doc veya .pdf formatında bize gönderebilirsiniz.

CV GÖNDER
Yatırımlarınızı değerlendirmek ve
size fayda sağlayacak projeler üretmek için yanınızdayız.
Durukan İnşaat