Durukan İnşaat
DURUKAN İNŞAAT

Haritacılık Hizmetleri

Dürükan; haritacılık adına insana ve teknolojiye etkin yatırımlar yaparak kuruluşundan itibaren haritacılık faaliyetlerini başarıyla yürütmüştür. Kurumumuz son teknolojik ekipmanlarla hassas ve profesyonel ölçüm hizmeti sunmakta ve daima beklentilerinizi aşmayı hedeflemektedir.

Çağdaş teknoloji ve güncel ekipmanlarla yeni projeler üretirken sektörün sorunlarını çözecek uygulamaları çevreye duyarlı, ekonomik ve kaliteli hizmet vermeyi değişmez kalite politikamız olarak benimsiyoruz. Bu bağlamda halihazır harita üretimi, numarataj çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, imar uygulamaları döküm ve atık barajı sahalarının projelendirilmesi inşaat ve yol ölçmeleri ve diğer haritacılık alanlarında profesyonel iş hayatımıza devam etmekteyiz.

Plankote Haritaları

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.'de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station (Elektonik Takeometre) ile yapılır.

Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD dosya yapısında (DXF veya DWG files) teslim edilir.

Durukan İnşaat
Durukan İnşaat

Halihazır Haritalar

Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır haritada nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir.

Halihazır haritalar, " 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapımına ait yönetmelik " esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır. Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar halihazır harita olarak adlandırılır.

İmar planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için mevzi imar planının dolayısıyla da halihazır haritası'nın hazırlatılması gerekmektedir.

Yatırımlarınızı değerlendirmek ve
size fayda sağlayacak projeler üretmek için yanınızdayız.
Durukan İnşaat