Aplikasyon

Aplikasyon (yer tespiti), taşınmazın tescilli haritasındaki parsel köşe koordinatlarının zemin üzerinde yerinin belirtilmesi işlemidir.

Kadastroda; arazi ölçüsünün yapılarak köşe kırık noktalarının zeminde belirlenip, matbuğ klişesine zemini ölçeksiz kroki olarak çizilip düzenlenmesi aplikasyonun yapılması anlamına gelir. Köşe kırık noktalarının koordinat sistemi mevzi, imar, ülke ITRF sisteminde yapılmaktadır. Bu koordinat sistemlerine göre kadastro pafta haritası oluşturulur.

Aplikasyon işlemi başvurusu için tapu senedi örneği ve kimlik fotokopisi yeterlidir. Aynı parsellere ait farklı zamanlarda yapılacak aplikasyon ölçülerinin farklı olmaması için önceden tanzim edilen aplikasyon krokileri veya ölçü krokileri varsa bu krokilerdeki ölçü değerleri göz önüne alınmalı ve mümkünse aynısı kullanılmalıdır. İlgili parselin pafta tersimat (çizim) kontrolü yapılarak tersimatta hata olup olmadığı anlaşılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata göre düzeltme yapılır.

Talep sahibi, başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği araç ile aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür. Görevli kadastro elemanları hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik eder. Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan sınır köşe noktaları sabit noktalardan röperlenerek Büyük Ölçekli Haritalar Yönetmeliği'nin 153. maddesinde B.Ö.H.Y'nin 262 ile 270. maddelerindeki ilgili hükümleri aynen uygulanır. Aplikasyon işlemi bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Aplikasyon krokisinde aplikasyon değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordine değerleri gösterilir. Bu kroki yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu parsel malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonlarında komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur. Aplikasyon işleminin bitiminde istem belgesinin arka yüzüne "Aplikasyon belgesini aldım." ibaresi yazılarak tarih belirtilip ilgili kişi tarafından imzalanır.

Firma Künye

Hizmet alanlarımızda, yurt içi ve yurt dışı projelerde müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Devamı

Sosyal Medya

İletişim Bilgileri

Tel: 0342 230 44 16
Fax: 0342 230 44 15
Adres: İncilipınar Mah. 3 No’lu Cad. Akınalan İş Merkezi
Kat:1 No:4 Şehitkamil/Gaziantep
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.